bet365

10 Türk üniversitesi ”Dünyanın en iyi

10 Türk üniversitesi ”Dünyanın en iyi ilk 500” listesine girdi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by  Academic Performance (URAP) laboratuvarları tarafından 8 kurumca yapılan ”dünya  üniversiteler sıralaması”nın son bir yıllık raporu yayımlandı.ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarları Başkanı Prof. Dr. Ural  Akbulut, raporla ilgili yaptığı açıklamada, dünya üniversitelerini  sıralayan 8 sıralama sisteminin bulunduğunu, bu kurumların kullandığı kriterlerin  ve sıraladıkları üniversite sayılarının birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

URAP Laboratuvarınca hazırlanan raporun, dünya sıralamalarında yer alan üniversitelerin Haziran-2012’deki durumunu özetlediğini anlatan Akbulut, ”Dünya  sıralamalarında en az bir listeye giren 143 üniversitemiz var. Türk  üniversitelerinin dünya sıralamalarında hızla üst sıralara yükseliyor” dedi.

         

Üniversiteler 5 grupta toplandı

Prof. Dr. Akbulut’un verdiği bilgiye göre, 8 sıralama sisteminden en az  birinde ilk 500’e giren üniversiteler 1-500 grubunda yer aldı.İlk 500’de (ilk yüzde 2,5’te) yer alan 10 üniversite; İstanbul, Ankara,  ODTÜ, Hacettepe, Gazi, Ege, Bilkent, İTÜ, Boğaziçi ve Sabancı üniversiteleri  oldu.

Bu üniversitelerin kendi içlerindeki sırası, kaç kez ilk 500’de yer  aldığına göre belirlendi.Dünya sıralamalarından en az birinde 501-1.000 arasına giren 16  üniversite ikinci grupta yer aldı.En az bir sıralamada 1.001-1.500 arasına giren, 27 üniversite üçüncü  grubu oluşturdu. Dördüncü gruptaki 15 üniversite en az bir sıralamada 1.501-2.000  arasına girdi.Böylece, ilk 4 gruptaki toplam 68 Türk üniversitesi, dünyanın en iyi  yüzde 10’luk diliminde yer alma başarısını gösterdi.Sıralamalarda ilk yüzde 10’luk dilimde yer almayan, 75 Türk üniversitesi  ise 2.001-20.000 arasında yer aldı ve beşinci grubu oluşturdu.

Kaynak:http://egitim.milliyet.com.tr/10-turk-universitesi-dunyanin-en-iyi-ilk-500-listesine-girdi/universite/haberdetay/16.07.2012/1567698/default.htm

        

 

Free and Full Templates

WEKM